می توانید نرم افزار دادزن را از مسیرهای زیر دانلود نمایید .

می توانید نرم افزار دادزن بر روی گوشی های آیفون را از سیپ اپ دریافت کنید.