یخچال وانت

باسلامانواع یخچال وانت و ابسردکن و سردخانه و ...  فارمد ...

سال سابقه
0 آگهی ها
کارمندان

تلفن تماس:

09153143597

نام کسب و کار:

یخچال وانت
حوزه کاری:
شیر سردکن وابسردکن ویخچال وانت و... فارمد

آدرس:

مشهد کاشانی 7

کلیات درباره آگهی ها

اطلاعات کلی

کلیات درباره آگهی ها
اطالاعات کسب و کار

یخچال وانت

اقای تقی پور

09153143597


سوابق و آدرس

مشهد کاشانی 7

مشهد

خراسان رضوی

0


وبسایت و شبکه های اجتماعی

-

-

-