بازرگانی پارسیان

...

30 سال سابقه
0 آگهی ها
کارمندان

تلفن تماس:

09195054577

نام کسب و کار:

بازرگانی پارسیان
حوزه کاری:
مواد شیمیائی و سیلیکاژل

آدرس:

صادقیه-سازمان آب

کلیات درباره آگهی ها

اطلاعات کلی

کلیات درباره آگهی ها
اطالاعات کسب و کار

بازرگانی پارسیان

parsianexirchemco@gmail.com

مقدم

09195054577


سوابق و آدرس

صادقیه-سازمان آب

تهران

تهران

30

0


وبسایت و شبکه های اجتماعی

-

-

@parsianchemco