صنایع دستی صفاهان خاتم

صنایع دستی صفاهان خاتمتولید و عرضه کننده انواع هنرهای دستی خاتمانواع تخته نرد ، مهره تخته نر د، سامس...

سال سابقه
1 آگهی ها
10 کارمندان

تلفن تماس:

09131686347

نام کسب و کار:

صنایع دستی صفاهان خاتم
حوزه کاری:
صنایع دستی

آدرس:

اصفهان - خ جی

کلیات درباره آگهی ها

اطلاعات کلی

کلیات درباره آگهی ها
اطالاعات کسب و کار

صنایع دستی صفاهان خاتم

GHAZAVI_EHSAN@YAHOO.COM

قضاوی

09131686347


سوابق و آدرس

اصفهان - خ جی

اصفهان

اصفهان

10

1


وبسایت و شبکه های اجتماعی

-

@SAFAHAN_KHATAM

@SAFAHAN_KHATAM