شرکت زرین تراش اصفهان

...

15 سال سابقه
0 آگهی ها
4 کارمندان

تلفن تماس:

09131024865

نام کسب و کار:

شرکت زرین تراش اصفهان
حوزه کاری:
شرکت

آدرس:

اصفهان، اتوبان ذوب اهن ، کرسگان

کلیات درباره آگهی ها

اطلاعات کلی

کلیات درباره آگهی ها
اطالاعات کسب و کار

شرکت زرین تراش اصفهان

momeni.4865@yahoo.com

مجید مومنی

09131024865


سوابق و آدرس

اصفهان، اتوبان ذوب اهن ، کرسگان

اصفهان

اصفهان

15

4

0


وبسایت و شبکه های اجتماعی

-

-

-