نمایشگاه پایتخت خودرو

...

سال سابقه
40 آگهی ها
کارمندان

تلفن تماس:

02188695721

نام کسب و کار:

نمایشگاه پایتخت خودرو
حوزه کاری:
خرید و فروش خودرو

آدرس:

تهران، سعادت آباد، بلوار فرحزادی، ابتدای بهاران 2

کلیات درباره آگهی ها

اطلاعات کلی

کلیات درباره آگهی ها
اطالاعات کسب و کار

نمایشگاه پایتخت خودرو

02188695721


سوابق و آدرس

تهران، سعادت آباد، بلوار فرحزادی، ابتدای بهاران 2

تهران

تهران

40


وبسایت و شبکه های اجتماعی

-

-

-