دیجی شادی digishady

فروشگاه اینترنتی دیجی شادی بزرگ ترین مرکز فروش تم تولد شمع وارمر و ارایه دهنده خدمات مجلس است.تم های...

2 سال سابقه
0 آگهی ها
6 کارمندان

تلفن تماس:

021-33723403

نام کسب و کار:

دیجی شادی digishady
حوزه کاری:
فروشگاه تم تولد لوازم جشن و مهمانی

آدرس:

تهران-خیابان شکوفه-خیابان عمریه

کلیات درباره آگهی ها

اطلاعات کلی

کلیات درباره آگهی ها
اطالاعات کسب و کار

دیجی شادی digishady

digishady2@gmail.com

سید امیرحسین میرقاسمی

021-33723403


سوابق و آدرس

تهران-خیابان شکوفه-خیابان عمریه

تهران

تهران

2

6

0


وبسایت و شبکه های اجتماعی

http://digishady.com

@digishady

@digishady