کتابفروشی

خرید و فروش کتاب نو و دست دوم - کتابهای باطله شما را بصورت کیلویی خریداریم .کتاب مورد نیاز شما را ته...

10 سال سابقه
0 آگهی ها
کارمندان

تلفن تماس:

09168453398

نام کسب و کار:

کتابفروشی
حوزه کاری:
نمایشگاه کتاب نو و دست دوم

آدرس:

خوزستان - ش.ش دانیال - جنب دعبل خزاعی

کلیات درباره آگهی ها

اطلاعات کلی

کلیات درباره آگهی ها
اطالاعات کسب و کار

کتابفروشی

سید محمد نجاطی

09168453398


سوابق و آدرس

خوزستان - ش.ش دانیال - جنب دعبل خزاعی

شوش

خوزستان

10

0


وبسایت و شبکه های اجتماعی

-

-

-