موسسه قرآني مردمی حبل المتين بوشهر

برگزاری دوره های تخصصی قرآنی با مدرک سازمان دارالقرآن الکریم برای همه مقاطع سنی برادران و خواهران شی...

سال سابقه
40 آگهی ها
کارمندان

تلفن تماس:

09177731869

نام کسب و کار:

موسسه قرآني مردمی حبل المتين بوشهر
حوزه کاری:
برگزاری دوره های تخصصی قرآنی

آدرس:

بوشهر، خیابان امام رضا، بعد از برج مراقبت فرودگاه، فرعی 18 متری، مسجد مصطفی خمینی

کلیات درباره آگهی ها

اطلاعات کلی

کلیات درباره آگهی ها
اطالاعات کسب و کار

موسسه قرآني مردمی حبل المتين بوشهر

mam.dmo_2012@yahoo.com

جناب آقای میرشکاری

09177731869


سوابق و آدرس

بوشهر، خیابان امام رضا، بعد از برج مراقبت فرودگاه، فرعی 18 متری، مسجد مصطفی خمینی

بوشهر

بوشهر

40


وبسایت و شبکه های اجتماعی

http://www.hablematin.com

-

-