آموزشگاه کامپیوتر و حسابداری ابن سینا

برگزار کننده دوره های کامپیوتر، حسابداری...

سال سابقه
0 آگهی ها
کارمندان

تلفن تماس:

02136242666

نام کسب و کار:

آموزشگاه کامپیوتر و حسابداری ابن سینا
حوزه کاری:
کامپیوتر و حسابداری

آدرس:

ورامین_ بلوار شهید باهنر_ ایستگاه سیلو_ روبروی خیابان کرمانی_ کوچه میلاد_ پلاک 11

کلیات درباره آگهی ها

اطلاعات کلی

کلیات درباره آگهی ها
اطالاعات کسب و کار

آموزشگاه کامپیوتر و حسابداری ابن سینا

ebnesinaco_2006@yahoo.com

آقای ابوالفضل تاجیک

02136242666


سوابق و آدرس

ورامین_ بلوار شهید باهنر_ ایستگاه سیلو_ روبروی خیابان کرمانی_ کوچه میلاد_ پلاک 11

ورامین

تهران

0


وبسایت و شبکه های اجتماعی

-

@

-