کانون فرهنگی آموزش قلم چی

آموزش دروس مقاطع تحصیلی و برگزاری آزمون...

سال سابقه
40 آگهی ها
کارمندان

تلفن تماس:

02136242048

نام کسب و کار:

کانون فرهنگی آموزش قلم چی
حوزه کاری:
آموزشی

آدرس:

ورامین_ بلوار باهنر_ ایستگاه سیلو_آموزشگاه بیان و دهخدا

کلیات درباره آگهی ها

اطلاعات کلی

کلیات درباره آگهی ها
اطالاعات کسب و کار

کانون فرهنگی آموزش قلم چی

خانم کبری هداوندخانی

02136242048


سوابق و آدرس

ورامین_ بلوار باهنر_ ایستگاه سیلو_آموزشگاه بیان و دهخدا

ورامین

تهران

40


وبسایت و شبکه های اجتماعی

www.kanoon.ir

@ghalamchivaramin

@ghalamchivaramin