شرکت اذران نطفه

این شرکت اولین و معتبرترین فروشگاه اینترنتی که در سال 1377 با هدف فروش تخم نطفه دار انواع طیور. مرغ...

سال سابقه
0 آگهی ها
کارمندان

تلفن تماس:

09057702304

نام کسب و کار:

شرکت اذران نطفه
حوزه کاری:
فروش تخم نطفه دار انواع طیور.

آدرس:

رشت میدان گیل خیابان صردار جنگل پلاک 92 جاده دریا پلاک ۵۶

کلیات درباره آگهی ها

اطلاعات کلی

کلیات درباره آگهی ها
اطالاعات کسب و کار

شرکت اذران نطفه

azarannotfe@gmail.com

09057702304


سوابق و آدرس

رشت میدان گیل خیابان صردار جنگل پلاک 92 جاده دریا پلاک ۵۶

رشت

مازندران

0


وبسایت و شبکه های اجتماعی

www.azarannotfe

-

-