شرکت هیوا بیوتی

شرکت تجهیزات پزشکی هیوا بیوتی کمپانیوارد گننده تمامی دستگاه های لیزر های مو زائد جوانسازی ،لاغریارائ...

15 سال سابقه
6 آگهی ها
6 کارمندان

تلفن تماس:

09362715699

نام کسب و کار:

شرکت هیوا بیوتی
حوزه کاری:
شرکت تجهیزات پزشکی

آدرس:

تهران - پاسداران

کلیات درباره آگهی ها

اطلاعات کلی

کلیات درباره آگهی ها
اطالاعات کسب و کار

شرکت هیوا بیوتی

alaei.shahrokh@yahoo.com

شهاب علاالدینی

09362715699


سوابق و آدرس

تهران - پاسداران

تهران

تهران

15

6

6


وبسایت و شبکه های اجتماعی

www.hivabeauty.com

@hivabeauty.company

@hivabeauty.company