شرکت خدمات مسافرتی وجهانگردی هستی سیرتوس

شرکت خدمات مسافرتی وجهانگردی هستی سیر توس 1- مجری تورهای داخلی وخارجی 2- رزواسیون تخص...

15 سال سابقه
0 آگهی ها
6 کارمندان

تلفن تماس:

09157094380

نام کسب و کار:

شرکت خدمات مسافرتی وجهانگردی هستی سیرتوس
حوزه کاری:
شرکت هواپیمایی

آدرس:

مشهد- خیابان مطهری شمالی 51 - شرکت هستی سیر توس

کلیات درباره آگهی ها

اطلاعات کلی

کلیات درباره آگهی ها
اطالاعات کسب و کار

شرکت خدمات مسافرتی وجهانگردی هستی سیرتوس

hamidgolami.mh@gmail.com

حامدغلامی

09157094380


سوابق و آدرس

مشهد- خیابان مطهری شمالی 51 - شرکت هستی سیر توس

مشهد

خراسان رضوی

15

6

0


وبسایت و شبکه های اجتماعی

-

@

-