آموزش مجازی پارس

مرکز آموزش مجازی پارسارائه بیش از 1600 دوره آموزش مجازی با ارائه مدرک معتبر ملی و بین المللیقابل است...

10 سال سابقه
0 آگهی ها
3 کارمندان

تلفن تماس:

09381834121

نام کسب و کار:

آموزش مجازی پارس
حوزه کاری:
آموزش مجازی

آدرس:

تهران شیخ بهایی شمالی

کلیات درباره آگهی ها

اطلاعات کلی

کلیات درباره آگهی ها
اطالاعات کسب و کار

آموزش مجازی پارس

حمید صحرانورد

حمید صحرانورد

09381834121


سوابق و آدرس

تهران شیخ بهایی شمالی

تهران

تهران

10

3

0


وبسایت و شبکه های اجتماعی

http://bit.ly/2MXjFiF

@elptehran

@elptehran