تدریس کنکور ادبیات به روش vip

تدریس ادبیات کنکور در قالب کلاس های گروهی و خصوصی تدریس توسط دبیر برجسته و افتخارآفرین شمالغرب کشور ...

2 سال سابقه
0 آگهی ها
10 کارمندان

تلفن تماس:

۰۹۲۲۱۲۳۱۴۷۵

نام کسب و کار:

تدریس کنکور ادبیات به روش vip
حوزه کاری:
آموزشگاه

آدرس:

تبریز

کلیات درباره آگهی ها

اطلاعات کلی

کلیات درباره آگهی ها
اطالاعات کسب و کار

تدریس کنکور ادبیات به روش vip

adabiatetabriz@gmail.com

حسن افتاده

۰۹۲۲۱۲۳۱۴۷۵


سوابق و آدرس

تبریز

تبریز

آذربایجان شرقی

2

10

0


وبسایت و شبکه های اجتماعی

-

-

-