شرکت خدماتی سبز سکنا

...

5 سال سابقه
0 آگهی ها
5 کارمندان

تلفن تماس:

09127505972

نام کسب و کار:

شرکت خدماتی سبز سکنا
حوزه کاری:
خدمات ساختمان

آدرس:

قم پردیسان ، میدان شهرداری ، انتهای استقلال دوم سمت چپ املاک سکنا وابسته به شرکت خدماتی سبز سکنا

کلیات درباره آگهی ها

اطلاعات کلی

کلیات درباره آگهی ها
اطالاعات کسب و کار

شرکت خدماتی سبز سکنا

CFOO.SOKNA@gMAIL.COM

علی قنبری

09127505972


سوابق و آدرس

قم پردیسان ، میدان شهرداری ، انتهای استقلال دوم سمت چپ املاک سکنا وابسته به شرکت خدماتی سبز سکنا

قم

قم

5

5

0


وبسایت و شبکه های اجتماعی

-

-

-